Lista de plata


  • Lista de plata este calculata și intocmita de administratorul asociatiei de proprietari, conform prevederilor art. 66, alin. (1) lit. m) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor ❗

Când se afiseaza lista de plata ❓
Lista de plata se afiseaza la avizierul asociatiei de proprietari în termen de maxim 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii, conform prevederilor art. 66, alin. (1) lit. m) din Legea nr. 196/2018 ❗
In cazul in care termenul de afisare a listei de intretinere pentru luna precedenta este mai mare de 5 zile fata de data primirii ultimei facturi, atunci afisarea noii liste se face dupa expirarea termenului de afisare a listei vechi ❗

Cine aproba lista de plata ❓
Aprobarea listei de plata cade în sarcina COMITETULUI EXECUTIV a asociatiei de proprietari, conform prevederilor art. 66, alin. (1) lit. m) din Legea nr. 196/2018 ❗

Cine verifica lista de plata ❓
Verificarea liste de plata este efectuata de cenzorul asociatiei de proprietari, conform prevederilor art. 66, alin. (1) lit. m) din Legea nr. 196/2018 ❗

CONCLUZIE

Din cele mentionate mai sus, tragem concluzia ca administratorul intocmeste lista de plata, cenzorul o verifica și comitetul executiv o aproba. Astfel, pe lista de intretinere trebuie să se regaseasca 3 semnături. Administrator, cenzor și presedinte. Președintele semnează lista de intretinere pentru ca, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 196/2018, acesta semnează documentele asociației de proprietari❗❗❗

Ce se întâmpla dacă se face o cheltuiala ❓
În cazul în care se face o cheltuiala, administratorul o poate realiza doar dacă aceasta cheltuiala este adoptata în urma unei decizii a comitetului executiv, pentru ca comitetul executiv poate adopta decizii ce privesc activitatea asociației de proprietari, conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 196/2018 precum și faptul ca administratorul gestioneaza conform deciziilor comitetului executiv, fondul de rulment și fondul de reparații constituite la dispoziția asociației de proprietari, precum și alte fonduri constituite de către aceasta, conform prevederilor art. 66 alin. (1) lit. l) ❗

Ce se întâmpla dacă un furnizol al asociatiei de proprietari nu emite/transmite o factura ❓
În cazul în care un furnizor nu emite/transmite o factura către asociatia de proprietari, iar acest aspect ingreuneaza activitatea asociatiei, prin faptul ca administratorul nu poate închide lista de plata conform prevederilor art. 66, alin. (1) lit. m) din Legea nr. 196/2018, atunci comitetul executiv poate adopta o decizie de a estima factura și a o introduce pe lista de plata sau de a închide lista de plata fără factura resepctiva, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) lit. c) dar putem mentiona și faptul ca acesta aproba lista de plata și o aproba prin estimarea facturii sau închiderea listei fără factura respectiva, conform prevederilor art. 66, alin. (1) lit. m) din Legea nr. 196/2018❗

CONCLUZIE

Administratorul nu poate utiliza niciun ban din fondurile asociatiei de proprietari, decât în baza unei decizii a comitetului executiv și nu poate lua nicio decizie în nume propriu, indiferent ca este vorba de o regularizare, o estimare de factura, schimbare a numarului de persoane într-o locuinta, achizitionarea unui bec sau reparație a acoperisului❗❗❗
Administratorul executa si/sau pune în aplicare deciziile comitetului executiv și hotararile adunarii generale, în conformitte cu prevederile art. 66 alin. (1) lit. e), l), m), q) și alin. (2) din Legea nr. 196/2018, și nu poate face NIMIC fără a avea o decizie sau o hotărâre❗❗❗

Ce se întâmpla în cazul în care cenzorul găsește greșeli în dosarul de intretinere? ❓
În cazul în care cenzorul asociatiei de proprietari depisteaza nereguli în dosarul listei de intretinere, sau în decizii CEX ori hotarari ale adunarii generale, acesta este obligat, potrivit art. 60 alin. (7) din Legea nr. 196/2018, sa înștiințeze proprietarii prin afișare la avizierul asociației de proprietari, în termen de cel mult 5 zile de la constatare❗
Totodata dacă comitetul executiv sau administratorul nu îndreaptă erorile intocmite, cenzorul poate sa nu semneze listele de plata sau sa semneze cu mentiuni❗

Ce se întâmpla în cazul în care comitetul executiv nu aproba lista de intretinere ❓
Respectand prevederile Legii nr. 196/2018, comitetul executiv poate alege sa nu aprobe lista de plata și poate cere administratorului sa refaca lista conform deciziilor adoptate de comitet precum și prevederilor legale statuate de Legea nr. 196/2018. Administratorul, are obligatia conformarii și refacerii listei de plata conform prevederilor legale❗

Ce se întâmpla când comitetul executiv are suspiciuni asupra activitatii asociatiei de proprietari ❓
În acest caz, comitetul executiv poate notifica instituțiilor publice abilitate în cazul în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale în vigoare in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) lit. r), din Legea nr. 196/2018❗
Astfel, organele de control, pot efectua un control al activitatii asociatiei de proprietari în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 196/2018, și pot intocmi o nota de constatare în urma careia poate aplica o sanctiune sau o măsura de conformare spre a intra în legalitate❗

CONCLUZIE

În cazul în care exista neintelegeri în cadrul asociatiei de proprietari, intre comitet, cenzor și administrator, atunci comitetul executiv al asociatiei, poate notifica compartimentul din cadrul primariei, iar compartimentul specializat poate face un control și în cazul constatarii nerespectarii legislatiei, poate aplica sanctiuni sau masuri de intrare în legalitate ❗❗❗

administrare imobile administrare bloc lista de plata asociatie de proprietari

Alte articole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.